Điều khoản điều kiện

CAM KẾT BẢO MẬT

Trang website này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi luôn sử dụng những công cụ phù hợp nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin trên Trang website này, Anchor Food Professionals không đảm bảo mức độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do sai lệch hoặc bỏ sót. Không được sao chép các thông tin trên Trang website này (trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân) hoặc chuyển tiếp thông tin nếu không có sự đồng ý trước của Anchor Food Professionals.

Anchor Food Professionals có trách nhiệm khi thu thập, lưu giữ, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân. Việc cung cấp thông tin cá nhân từ quý khách hàng là tự nguyện. Quý khách hàng có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi các thông tin được yêu cầu, nhưng nếu quý khách hàng không cung cấp có thể sẽ làm cản trở khả năng của chúng tôi trong việc thực hiện kinh doanh hoặc cung cấp các dịch vụ cho quý khách hàng..

Trang website này, và các diễn đàn truyền thông xã hội của chúng tôi không dành cho các cá nhân ở những quốc gia mà chúng tôi có giới hạn cung cấp thông tin hoặc hạn chế sử dụng các diễn đàn truyền thông xã hội. Nếu quý khách hàng thuộc phạm vi này thì nên tự nhận định về tình trạng bị hạn chế của mình, đồng thời tham khảo các nội dung bị giới hạn, và Anchor Food Professionals không chịu trách nhiệm trong vấn đề này.

 

 Chúng tôi thu thập dữ liệu như thế nào.

Chúng tôi sẽ thu thập và lưu giữ bất kỳ thông tin nào do quý khách hàng cung cấp qua Trang website của chúng tôi, hoặc qua các kênh khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập một cách hợp pháp thông tin cá nhân hoặc không cá nhân của quý khách hàng từ các công ty trực thuộc, các đối tác kinh doanh và từ nguồn thông tin của các bên thứ ba độc lập. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin về máy tính của quý khách hàng hoặc các thiết bị khác được sử dụng khi quý khách hàng truy cập Trang website này.

Nếu quý khách hàng sử dụng bất kỳ một tính năng truyền thông xã hội hoặc một diễn đàn nào, hoặc trên Trang website của chúng tôi, một ứng dụng do chúng tôi cung cấp, hoặc thông qua một nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin của quý khách hàng thông qua nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội theo chính sách của họ. Khi sử dụng một tính năng phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin mà quý khách hàng đã chọn sẵn và đưa vào hồ sơ hoặc tài khoản của mình trên phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn họ tên của quý khách hàng, giới tính, ngày sinh nhật, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, địa điểm, v.v. Việc truy cập của chúng tôi vào thông tin này có thể bị hạn chế hoặc bị chặn do các thiết lập riêng tư của quý khách hàng với nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội liên quan.

 

Vì sao chúng tôi phải thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng và những dữ liệu này được sử dụng như thế nào?

Dữ liệu thông tin cá nhân được thu thập cho những mục đích sau:

  • Giao tiếp với quý khách hàng bao gồm việc gửi thông tin cần thiết cho khách hàng
  • Cho mục đích nghiên cứu thống kê hoặc số liệu
  • Hỗ trợ trong việc thực thi pháp luật, điều tra của công an hoặc các cấp chính quyền hoặc cơ quan pháp lý và đáp ứng các yêu cầu được quy định bởi luật pháp và các quy định hiện hành hoặc các nghĩa vụ khác đã cam kết với các cơ quan này;
  • Điều chỉnh theo yêu cầu cá nhân việc hiển thị Trang website này của chúng tôi, cung cấp các đề xuất về sản phẩm thích hợp và cung cấp quảng cáo trọng điểm trên Trang website của chúng tôi hoặc thông qua các kênh khác.
  • Mục đích khác như đã thông báo tại thời điểm thu thập thông tin
  • Mục đích khác liên quan trực tiếp đến những mục đích nói trên.

Thông qua việc cung cấp thông tin cá nhân, quý khách hàng thừa nhận rằng Anchor Food Professionals có thể lưu giữ thông tin của quý khách hàng đến khi nào còn cần thiết, để thực hiện (các) mục đích mà thông tin được thu thập và bảo đảm tuân thủ luật pháp cũng như các quy định hiện hành. Anchor Food Professionals áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp nhằm ngăn chặn việc truy cập ngẫu nhiên hoặc trái phép, xử lý, tẩy xoá, thất thoát hoặc sử dụng bao gồm hạn chế tiếp cận trực tiếp vào dữ liệu trong hệ thống của Anchor Food Professionals và mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi chuyển tải dữ liệu. Các bước phù hợp sẽ được thực hiện để xóa hoặc hủy những thông tin khi không còn cần thiết cho mục đích nói trên.

 

Dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách hàng sẽ được cung cấp cho ai?

Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật nhưng có thể, nếu pháp luật cho phép và nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoặc một mục đích liên quan trực tiếp đến mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập, cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân đó cho các bên sau đây (về chính sách của chúng tôi đối với việc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho mục đích khuyến mãi và tiếp thị, vui lòng xem phần “Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp”):

Các công ty khác hỗ trợ thu thập thông tin hoặc giao tiếp với quý khách hàng, ví dụ như các công ty nghiên cứu và các tổ chức đánh giá xếp hạng, nhằm nâng cao dịch vụ do chúng tôi cung cấp; và

Các cấp chính quyền hoặc cơ quan pháp lý hoặc bất kỳ tổ chức nào mà công ty Anchor Food Professionals phải tiết lộ thông tin: (a) theo yêu cầu pháp lý và /hoặc nghĩa vụ quy định bởi một quốc gia được áp dụng cho công ty Anchor Food Professionals đó; hoặc (b) theo một thỏa thuận giữa công ty Anchor Food Professionals với chính phủ, cơ quan pháp lý hoặc tổ chức khác.

 
 
 

Đăng ký nhận tin

Nhập email để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi